Haliç Üniversitesi Akademik Takvim


Hali X Yaz Okulu Akademik Takvim Yaz D nemi ğrenim cretlerinin denmesi Son Tarih 02 Temmuz 2022 Ders Kayıtları ve Danışman Onayları 18 Haziran 2022 saat 10 00 02 Temmuz 2022 saat 17 00 Ekle Bırak Haftası Danışman Onayları 05 Temmuz 2022 saat 10 00 07 Temmuz 2022 saat 17 00 Derslerin Başlaması Bitişi 05 Temmuz 2022 27 Ağustos 2022Hali niversitesi Akademik Takvimi 2022 2022 Hali niversitesi akademik takvimi , sınav tarihleri, Hali niversitesi ne zaman a ılacak detaylar haberimizde…Hali niversitesi 1 LİSANS NLİSANS ADAY ĞRENCİ Bilimsel Araştırma Projeleri Ana Site niversitemiz Senatosunun 27 06 2019 tarih ve 2019 08 02 kararı ile niversitemiz b nyesinde “Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi” nin oluşturulması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştirHoşgeldiniz, Hali niversitesi , 10 bin ğrencisinin devam ettiği 7 Fak lte, 2 Y ksekokul, 1 Meslek Y ksekokulu 1 Konservatuvar ve Lisans st Eğitim Enstit s ile sağlık, m hendislik, mimarlık spor, sanat gibi geniş bir spektrumda eğitim ve araştırma misyonuna 1998 yılından beri devam eden T rkiye’nin nc Vakıf niversitesidirG zeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No 14 12 34060 Ey psultan İSTANBUL Tel 0 212 924 24 44 Faks 0 212 999 78 52 info halic edu tr14 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Hali niversitesi Hemşirelik B l m tarafından d zenlenen 20 Ulusal Hemşirelik ğrencileri Kongresine davetlisiniz Bu yıl kongre temasını “BİLİM IŞIĞINDA HEMŞİRELİK” olarak belirledik Bilimde yaşanan hızlı gelişmelerin hemşirelik mesleğine yansımalarını g rmekteyizSanat eserleri yaşam kadar ger ektir Schopenhauer a g re quot Sanat, estetik dışında bir problem, insanın yapısıyla ilgili bir problem ve insanın b y k başarısıdır quot Dr ğr yesi Ayşe zt rk Grafik Tasarım B l m Başkanı Hali niversitesi G zel Sanatlar Fak ltesiHali niversitesi NİVERSİTEMİZ Akademik Takvim Engelli ğrenci Birimi ğretim cretleri Otomasyon Sistemi Zorunlu Staj Diploma Sorgulama Formlar Dilek e ğrenci Numara Sorgulama HALİ TE YAŞAM Hali TV Kariyer Merkezi ve Mezun İlişkileri M d rlHali niversitesi NİVERSİTEMİZ Akademik Takvim Engelli ğrenci Birimi ğretim cretleri Otomasyon Sistemi Zorunlu Staj Diploma Sorgulama Formlar Dilek e ğrenci Numara Sorgulama HALİ TE YAŞAM Hali TV Kariyer Merkezi ve Mezun İlişkileri M d rlHali niversitesi NİVERSİTEMİZ Akademik Takvim Engelli ğrenci Birimi ğretim cretleri Otomasyon Sistemi Zorunlu Staj Diploma Sorgulama Formlar Dilek e ğrenci Numara Sorgulama HALİ TE YAŞAM Hali TV Kariyer Merkezi ve Mezun İlişkileri M d rlHali niversitesi NİVERSİTEMİZ Akademik Takvim Engelli ğrenci Birimi ğretim cretleri Otomasyon Sistemi Zorunlu Staj Diploma Sorgulama Formlar Dilek e ğrenci Numara Sorgulama HALİ TE YAŞAM Hali TV Kariyer Merkezi ve Mezun İlişkileri M d rlAdres Hali niversitesi , G zeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No 15 34060 Ey p İSTANBUL Telefon 0 212 924 24 44Uzaktan ğretim Faaliyetleri niversitemiz de kullanılmakta olan ğretim Y netim Sistemi LMS g lendirilerek, canlı sınıf kaynağımız y kseltilmiştir Derslerin senkron işlenebilmesi i in hocalarımıza iki alternatif sunulmuştur Adobe Connect ve Microsoft Teams Her dersimizde mutlaka senkron ders işlenmesi sağlanmışHali niversitesiHakkında Hali niversitesi Atat rk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi 2547 sayılı Y ksek ğretim Kanununun 7 nci maddesinin d bendinin 2 numaralı alt bendi uyarınca Atat rk d ş nce, Atat rk ilke ve inkılapları doğrultusunda gen ler yetiştirilmesi ve ğretim elemanlarının buTanıtım Şiddet ve Travma alışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ŞİTAM ocuk, kadın, yaşlı ve diğer kırılgan gruplara mensup bireylere y nelen her t rl şiddet ve şiddetin yarattığı travma konularında kuramsal kavramların incelenmesi, m dahale y ntemleri konusunda araştırmalar yapılması, travmanınHali niversitesi b nyesinde Bologna, Ortak Dersler, Erasmus, Kalite, Strateji ve Uzaktan Eğitim Komisyonu’nda yedir ve t m komisyonlarda aktif olarak g rev almaktadır Ulusal ve uluslararası eşitli kongrelere dinleyici ve proje sahibi olarak katıldı, d ller aldı Alanına y nelik bir ok seminer, sempozyum ve eğitimeHemşirelik y ksekokulumuz Hali niversitesi ’nin kuruluşundan bu yana 1999 tarihinde eğitime başlamış ve vakıf niversitelerinde ilk olarak a ılan hemşirelik y ksekokuludur Lisans eğitimini takiben 2005 y ksek lisans ve 2011 yılında doktora programları a ılmıştırHali niversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Hali TTO akademisyenlerimiz, ğrencilerimiz ve mezunlarımız ile şirketler sanayi arasında karşılıklı g vene dayalı, s rd r lebilir iş birlikleri sağlamayı temel ama olarak benimsemiştir TTO niversitemizdeki akademik bilginin, bilimin, know how’ın sanayinin ihtiya ları doğrultusunda kullanılması, lkeHali niversitesi ğrencileri Online Kayıtları https obs halic edu tr adresinden ger ekleştirecektir Yaz ğretiminde bir ğrencinin bir st yarıyıldan ders alabilmesi hangi şart aranmaktadır Hali niversitesi nlisans ve Lisans Y netmeliği’ne g re ğrencinin Not Ortalamasının en az 3, 00 olması gerekmektedirEnstit m z b nyesinde yer alan Doktora Sanatta Yeterlik ve Y ksek Lisans Programlarına 2022 2022 Eğitim ğretim Yılı Bahar Yarıyılında ğrenci alınacaktır Programlara Kesin Kayıt Yaptıracak ğrencilerin Evrak Listesi Y ksek Lisans iKurs Programı 1 Y z y ze Kurs Programı 2 Online Kurs Programı Kurlarımızın başlangı zamanı sınıfların oluşturulmasına g re farklılık g stermektedir L tfen, T MER Ofisi tomer halic edu tr ile ya da WhatsApp ile iletişime ge erek bilgi alınızB2 Orta Seviye 7 hafta Soyut ve somut konular i eren metinlerin i eriğini ana hatlarıyla kavrayabilir Kendini anadili T rk e olan kişilere anında ve akıcı bir şekilde ifade edebilir C1 Orta Seviyenin st 7 hafta Dili, toplumsal ve meslek yaşamında, eğitim ve ğretimde etkin ve esnek bir şekilde kullanabilirHali niversitesi Kulu ka Birimi olarak, kurumumuzun girişimcilik ekosisteminde kendi vizyonu ve hedefleri doğrultusunda konumlanmasını ama lamaktayız Kulu ka Birimi faaliyetleri kapsamında Hali niversitesi ğrencileri, mezunları ve akademisyenleri başta olmak zere girişimcilik ilgililerine hizmet etmekteyizG zeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No 14 12 34060 Ey psultan İSTANBUL Tel 0 212 924 24 44 Faks 0 212 999 78 52 info halic edu trG zeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No 14 12 34060 Ey psultan İSTANBUL Tel 0 212 924 24 44 Faks 0 212 999 78 52 info halic edu trKur Sonu Sınavları Her kurun sonunda kursiyerlere d rt temel dil becerisini l en sorulardan oluşan bir kur bitirme sınavı yapılır Bu sınavdan başarılı olan kursiyer, bir st kura ge me hakkına sahip olur Her bir kur i in d rt beceriden istenAraştırma M d r Arif KARABUĞA, Hali niversitesi Meslek Y ksekokulu Makine Programında ğretim G revlisi olarak g rev yapmaktadır 2013 yılında S leyman Demirel niversitesinde Lisans eğitimini tamamlamıştır 2016 yılında aynı niversitede Enerji Sistemleri M hendisliğinde Y ksek Lisans eğitimini tamamlamıştırY netim Kurulu Danışma Kurulu Girişimcilik Kurulu Birimler Eğitim Birimi Proje Destek Birimi niversite Sanayi İş Birliği Birimi Fikri ve Sınai M lkiyet Hakları Birimi Kulu ka BirimiHali niversitesi zel Koşullar Y ksek ğretim Kurumlarında nlisans ve Lisans D zeyindeki Programlar Arasında Ge iş, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Y netmelik İ in Tıklayınız G z ve Bahar …M d r Dr ğr yesi Burcu T rk Y netim Kurulu Dr ğr yesi Bengisu Nehir Aydın Arş G r Ece HoşceylanHALİ NİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ İŞ AKIŞI ŞEMASI Komisyon BAP Komisyonu n Değerlendirme Komisyonları Y nerge İş Akışı Formlar İletişimMedipol niversitesi Hali Yerleşkesi B l m ve Programlar Sağlık Bilimleri Y ksekokulu • Beslenme ve Diyetetik • ocuk Gelişimi • Ebelik • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon • Sosyal Hizmet • Odyoloji Programı Kavacık Yerleşkemizde eğitim verecektir Meslek Y ksekokulu • …Hali niversitesi , G zeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No 15 34060 Ey p İSTANBUL e mail halicses halic edu tr tel 0 212 924 24 44 S rd r lebilir Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi M d r e mail zaferutluHakkında ğrenci Dekanlığı, Hali niversitesi Y netim Kurulunun 19 09 2019 ve 2019 14 16 sayılı kararı gereğince kurulmuştur Amacı ğrencilerin niversitedeki sorunlarını ilgili birimlerle iş birliği i erisinde z me kavuşturmak, akademik , mesleki ve kişisel potansiyellerini geliştirebilecek bir niversiteAdres S tl ce Mahallesi, İmrahor Cd No 82, 34445 Beyoğlu İstanbul ağrı Merkezi 444 2542 Santral 0212 924 24 44 Dahili 3003 E posta odekHer t rl soru ve nerileriniz i in aşağıdaki formu kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz Merkez Vekil M d r Yrd Do Dr M nevver Ebru ZEREN ebruzeren halic edu tr Tel 90 212 924 24 44 Dahili 1156 Fax 90 212 999 78 52 A1996 yılında eğitim ğretim hayatına başlayan Işık niversitesi , Feyziye Mektepleri Vakfı nın k kl eğitim geleneğinin eseridir Işık niversitesi 2015 yılı ğrenci sayımız 6610 durAdres Hali niversitesi , G zeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No 15 34060 Ey p İSTANBUL Telefon 0 212 924 24 44 D 2737 E mail bap halic edu trHali niversitesi ğrenci Bilgi Y netim Sistemi, Hali niversitesi OBS Giriş yapan ğrenciler, Hali niversitesi Akademik Takvim , Hali niversitesi Yemek Listesi, Hali niversitesi Ders Kaydı, Hali niversitesi Ders Programı, Hali niversitesi Sınav Tarihleri, Hali niversitesi Vize Tarihleri, Hali niversitesi Final Tarihleri, Hali niversitesi SınavMedipol niversitesi Hali Yerleşkesi Telefon 444 85 44 Faks Rekt rl k 0212 531 75 55 Faks Muhasebe 0212 521 28 52 Faks Fak lteler 0212 521 23 77 Adres Cibali Mah Atat rk Bulvarı No 27, 34083 Fatih, İstanbulAkademik Takvim Hızlı Erişim niversitemiz ile Hırvatistan’daki Rijeka niversitesi arasında Erasmus Değişim Programı kapsamında ilk personel hareketliliği ger ekleşti AFS Şuhut Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım Programı ğr G r Dr Merve Şen,Hali niversitesi Mimarlık Fak ltesi Mimarlık b l m ğretim yesi Dr Tuğba ERDİL tarafından d zenlenen 6 Nisan 2022 arşamba g n , saat 14 00’te, Kongre Merkezi K k Salon da, Budapeşte niversitesi ğretim yesi Dr Peter RABB IN konuşmacıAkademik Takvim Hızlı Erişim niversitemiz ile Hırvatistan’daki Rijeka niversitesi arasında Erasmus Değişim Programı kapsamında ilk personel hareketliliği ger ekleşti AFS Şuhut Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım Programı ğr G r Dr Merve Şen,akademİk fak lteler g zel sanatlar, tasarim ve mİmarlik fak ltesİ m hendİslİk toros nİversİtesİ dİl araŞtirmalari uygulama ve araŞtirma merkezİ t damDate 20 May 2022, Friday Time 13 30 14 30 quot Unexpected Defaults The Role of Information Opacity quot by Aytekin Ertan London Business School Abstract Bond defaults are undesirable yet natural outcomes of risky investments What is also crucial but hitherto underexplored is the unexpectedness of defaults This notion is important because we observe…Rayleigh Bloch waves on a CMUT array Previous 1 … 377 378 379 Bilgi i inHali X Yaz Okulu Akademik Takvim Yaz D nemi ğrenim cretlerinin denmesi Son Tarih 02 Temmuz 2022 Ders Kayıtları ve Danışman Onayları 18 Haziran 2022 saat 10 00 02 Temmuz 2022 saat 17 00 Ekle Bırak Haftası Danışman Onayları 05 Temmuz 2022 saat 10 00 07 Temmuz 2022 saat 17 00 Derslerin Başlaması Bitişi 05 Temmuz 2022 27 Ağustos 2022Hali niversitesi Akademik Takvimi 2022 2022 Hali niversitesi akademik takvimi , sınav tarihleri, Hali niversitesi ne zaman a ılacak detaylar haberimizde…Hali niversitesi 1 LİSANS NLİSANS ADAY ĞRENCİ Bilimsel Araştırma Projeleri Ana Site niversitemiz Senatosunun 27 06 2019 tarih ve 2019 08 02 kararı ile niversitemiz b nyesinde “Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi” nin oluşturulması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştirHoşgeldiniz, Hali niversitesi , 10 bin ğrencisinin devam ettiği 7 Fak lte, 2 Y ksekokul, 1 Meslek Y ksekokulu 1 Konservatuvar ve Lisans st Eğitim Enstit s ile sağlık, m hendislik, mimarlık spor, sanat gibi geniş bir spektrumda eğitim ve araştırma misyonuna 1998 yılından beri devam eden T rkiye’nin nc Vakıf niversitesidir14 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Hali niversitesi Hemşirelik B l m tarafından d zenlenen 20 Ulusal Hemşirelik ğrencileri Kongresine davetlisiniz Bu yıl kongre temasını “BİLİM IŞIĞINDA HEMŞİRELİK” olarak belirledik Bilimde yaşanan hızlı gelişmelerin hemşirelik mesleğine yansımalarını g rmekteyizSanat eserleri yaşam kadar ger ektir Schopenhauer a g re quot Sanat, estetik dışında bir problem, insanın yapısıyla ilgili bir problem ve insanın b y k başarısıdır quot Dr ğr yesi Ayşe zt rk Grafik Tasarım B l m Başkanı Hali niversitesi G zel Sanatlar Fak ltesiHali niversitesi NİVERSİTEMİZ Akademik Takvim Engelli ğrenci Birimi ğretim cretleri Otomasyon Sistemi Zorunlu Staj Diploma Sorgulama Formlar Dilek e ğrenci Numara Sorgulama HALİ TE YAŞAM Hali TV Kariyer Merkezi ve Mezun İlişkileri M d rlHali niversitesi NİVERSİTEMİZ Akademik Takvim Engelli ğrenci Birimi ğretim cretleri Otomasyon Sistemi Zorunlu Staj Diploma Sorgulama Formlar Dilek e ğrenci Numara Sorgulama HALİ TE YAŞAM Hali TV Kariyer Merkezi ve Mezun İlişkileri M d rlHali niversitesi NİVERSİTEMİZ Akademik Takvim Engelli ğrenci Birimi ğretim cretleri Otomasyon Sistemi Zorunlu Staj Diploma Sorgulama Formlar Dilek e ğrenci Numara Sorgulama HALİ TE YAŞAM Hali TV Kariyer Merkezi ve Mezun İlişkileri M d rlUzaktan ğretim Faaliyetleri niversitemiz de kullanılmakta olan ğretim Y netim Sistemi LMS g lendirilerek, canlı sınıf kaynağımız y kseltilmiştir Derslerin senkron işlenebilmesi i in hocalarımıza iki alternatif sunulmuştur Adobe Connect ve Microsoft Teams Her dersimizde mutlaka senkron ders işlenmesi sağlanmışHali niversitesiTanıtım Şiddet ve Travma alışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ŞİTAM ocuk, kadın, yaşlı ve diğer kırılgan gruplara mensup bireylere y nelen her t rl şiddet ve şiddetin yarattığı travma konularında kuramsal kavramların incelenmesi, m dahale y ntemleri konusunda araştırmalar yapılması, travmanınHali niversitesi b nyesinde Bologna, Ortak Dersler, Erasmus, Kalite, Strateji ve Uzaktan Eğitim Komisyonu’nda yedir ve t m komisyonlarda aktif olarak g rev almaktadır Ulusal ve uluslararası eşitli kongrelere dinleyici ve proje sahibi olarak katıldı, d ller aldı Alanına y nelik bir ok seminer, sempozyum ve eğitimeHemşirelik y ksekokulumuz Hali niversitesi ’nin kuruluşundan bu yana 1999 tarihinde eğitime başlamış ve vakıf niversitelerinde ilk olarak a ılan hemşirelik y ksekokuludur Lisans eğitimini takiben 2005 y ksek lisans ve 2011 yılında doktora programları a ılmıştırB2 Orta Seviye 7 hafta Soyut ve somut konular i eren metinlerin i eriğini ana hatlarıyla kavrayabilir Kendini anadili T rk e olan kişilere anında ve akıcı bir şekilde ifade edebilir C1 Orta Seviyenin st 7 hafta Dili, toplumsal ve meslek yaşamında, eğitim ve ğretimde etkin ve esnek bir şekilde kullanabilirG zeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No 14 12 34060 Ey psultan İSTANBUL Tel 0 212 924 24 44 Faks 0 212 999 78 52 info halic edu trHali niversitesi ğrencileri Online Kayıtları https obs halic edu tr adresinden ger ekleştirecektir Yaz ğretiminde bir ğrencinin bir st yarıyıldan ders alabilmesi hangi şart aranmaktadır Hali niversitesi nlisans ve Lisans Y netmeliği’ne g re ğrencinin Not Ortalamasının en az 3, 00 olması gerekmektedirHali niversitesiHali niversitesi Kulu ka Birimi olarak, kurumumuzun girişimcilik ekosisteminde kendi vizyonu ve hedefleri doğrultusunda konumlanmasını ama lamaktayız Kulu ka Birimi faaliyetleri kapsamında Hali niversitesi ğrencileri, mezunları ve akademisyenleri başta olmak zere girişimcilik ilgililerine hizmet etmekteyizKur Sonu Sınavları Her kurun sonunda kursiyerlere d rt temel dil becerisini l en sorulardan oluşan bir kur bitirme sınavı yapılır Bu sınavdan başarılı olan kursiyer, bir st kura ge me hakkına sahip olur Her bir kur i in d rt beceriden istenakademik takvim 2014 2015 eğitim ğretim yılı akademik takvimi g z yarıyılı, myo, lisans, ingilizce hazırlık ss ile yerleşen ğrencilerin kayıtları, 1 5 t c hali niversitesi fen bilimleri enstit s 2014 2015 eğitim ğretim yılı lisans st programları akademik takvimi g z yarıyılıAraştırma M d r Arif KARABUĞA, Hali niversitesi Meslek Y ksekokulu Makine Programında ğretim G revlisi olarak g rev yapmaktadır 2013 yılında S leyman Demirel niversitesinde Lisans eğitimini tamamlamıştır 2016 yılında aynı niversitede Enerji Sistemleri M hendisliğinde Y ksek Lisans eğitimini tamamlamıştırY netim Kurulu Danışma Kurulu Girişimcilik Kurulu Birimler Eğitim Birimi Proje Destek Birimi niversite Sanayi İş Birliği Birimi Fikri ve Sınai M lkiyet Hakları Birimi Kulu ka BirimiHali niversitesi zel Koşullar Y ksek ğretim Kurumlarında nlisans ve Lisans D zeyindeki Programlar Arasında Ge iş, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Y netmelik İ in Tıklayınız G z ve Bahar …M d r Dr ğr yesi Burcu T rk Y netim Kurulu Dr ğr yesi Bengisu Nehir Aydın Arş G r Ece HoşceylanHALİ NİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ İŞ AKIŞI ŞEMASI Komisyon BAP Komisyonu n Değerlendirme Komisyonları Y nerge İş Akışı Formlar İletişimEvli ve iki ocuk babasıdır niversitemizin t m birimleri ile uyum i erisinde alışarak yasalara tam uyum er evesinde faaliyet g sterebilmesi i in 12 kişilik hukuk departmanı kadrosu ile destek sunmaktadır E mail erolbulut halic edu trHakkında ğrenci Dekanlığı, Hali niversitesi Y netim Kurulunun 19 09 2019 ve 2019 14 16 sayılı kararı gereğince kurulmuştur Amacı ğrencilerin niversitedeki sorunlarını ilgili birimlerle iş birliği i erisinde z me kavuşturmak, akademik , mesleki ve kişisel potansiyellerini geliştirebilecek bir niversiteHali niversitesi , G zeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No 15 34060 Ey p İSTANBUL e mail halicses halic edu tr tel 0 212 924 24 44 S rd r lebilir Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi M d r e mail zaferutluMedipol niversitesi Hali Yerleşkesi B l m ve Programlar Sağlık Bilimleri Y ksekokulu • Beslenme ve Diyetetik • ocuk Gelişimi • Ebelik • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon • Sosyal Hizmet • Odyoloji Programı Kavacık Yerleşkemizde eğitim verecektir Meslek Y ksekokulu • …Adres S tl ce Mahallesi, İmrahor Cd No 82, 34445 Beyoğlu İstanbul ağrı Merkezi 444 2542 Santral 0212 924 24 44 Dahili 3003 E posta odekHer t rl soru ve nerileriniz i in aşağıdaki formu kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz Merkez Vekil M d r Yrd Do Dr M nevver Ebru ZEREN ebruzeren halic edu tr Tel 90 212 924 24 44 Dahili 1156 Fax 90 212 999 78 52 AAdres Hali niversitesi , G zeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No 15 34060 Ey p İSTANBUL Telefon 0 212 924 24 44 D 2737 E mail bap halic edu trHali niversitesi ğrenci Bilgi Y netim Sistemi, Hali niversitesi OBS Giriş yapan ğrenciler, Hali niversitesi Akademik Takvim , Hali niversitesi Yemek Listesi, Hali niversitesi Ders Kaydı, Hali niversitesi Ders Programı, Hali niversitesi Sınav Tarihleri, Hali niversitesi Vize Tarihleri, Hali niversitesi Final Tarihleri, Hali niversitesi Sınav1996 yılında eğitim ğretim hayatına başlayan Işık niversitesi , Feyziye Mektepleri Vakfı nın k kl eğitim geleneğinin eseridir Işık niversitesi 2015 yılı ğrenci sayımız 6610 durMehmet Akif Ersoy niversitesi Ana Sayfasına Ulaşmak i in Tıklayınız Akademik Takvim 2016 2017 Eğitim ğretim Yılı nlisans ve Lisans Akademik Takvimi 2015 2016 Eğitim ğretim Yılı Yabancı Diller Y ksekokulu Akademik Takvimi 2014 2015 Eğitim ğretim Yılı Eğitim Bilimleri Enstit s Akademik Takvimi 2013 2014Medipol niversitesi Hali Yerleşkesi Telefon 444 85 44 Faks Rekt rl k 0212 531 75 55 Faks Muhasebe 0212 521 28 52 Faks Fak lteler 0212 521 23 77 Adres Cibali Mah Atat rk Bulvarı No 27, 34083 Fatih, İstanbulMedipol Mega niversite Hastanesi Bağcılar Yerleşkesi ğrencilerin uygulama dersleri ve staj eğitimlerinin yapıldığı Bağcılar daki Medipol niversitesi Hastanesi merkezi konumu ve dev bir eğitim kompleksi olması ile ne ıkmaktadır AKADEMİK BİRİMLER HARİTADA G STER Kavacık YerleşkesiHali niversitesi Mimarlık Fak ltesi Mimarlık b l m ğretim yesi Dr Tuğba ERDİL tarafından d zenlenen 6 Nisan 2022 arşamba g n , saat 14 00’te, Kongre Merkezi K k Salon da, Budapeşte niversitesi ğretim yesi Dr Peter RABB IN konuşmacıAkademik Takvim Hızlı Erişim niversitemiz ile Hırvatistan’daki Rijeka niversitesi arasında Erasmus Değişim Programı kapsamında ilk personel hareketliliği ger ekleşti AFS Şuhut Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım Programı ğr G r Dr Merve Şen,akademik kadro hemŞİrelİk saĞlik bİlİmlerİ fak ltesİ İstanbul gelİŞİm nİversİtesİ
117 | 47 | 182 | 63 | 157

Brak możliwości komentowania.