Zapytanie Ofertowe Schronisko


Zapytanie ofertowe Schroniska 2022 zapytanie ofertowe schroniska 2022 docx Załączniki do zapytania zalacznik nr 5 wz r umowy schronisko z uslugami opiekunczymi doc wzor umowa powierzenia 1 doc zalacznik nr 3 wzor umowy noclegownia 2022 1 doc zalacznik nr 4 wz r umowy ogrzewalnia doc Załączni nr 1 Formularz ofertowy docZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku zaprasza do złożenia oferty na Przedmiotem zam wienia jest świadczenie usług schronienia tj udzielenie tymczasowego całodobowego …Dodanie załącznika schronisko z usługami zał 1 28 12 2018 10 33, Administrator Dodanie strony Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla os b bezdomnych z usługami opiekuńczymi kobiet i mężczyzn , kt rych ostatnim miejscem stałego …ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług schronienia dla os b bezdomnych – schroniska Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla os b bezdomnych kobiet oraz mężczyzn , kt rych ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Olesno I Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie ul Długa 18, 33Na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta 1 Akademia Innowacji Społecznych Biegan w 72 A, 96 316 Międzybor w prowadząca schronisko z usługami opiekuńczymi w Gwizdaju, Al Jana Pawła II 3A, 37 200 Przeworsk Z tym podmiotem zostanie podpisana umowaZAPYTANIE OFERTOWE Rodzaj zam wienia 1 1 schroniska dla bezdomnych, 1 2 schroniska dla os b bezdomnych z usługami opieku ńczymi, a osobom bezdomnym, kt rych ostatnim miejscem zameldowania jest Miasto Sulej wek w oparciu o art 101 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej Dz U zZapytanie ofertowe OŚG 7234 4 2017 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dr g gminnych Aktualności Wiadomości Samorządowy Portal Internetowy Urzędu Gminy w …ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 2020 z dnia 21 12 2020 r I ZAMAWIAJĄCY Gmina Bojszowy, ul Gaikowa 35, z dopiskiem„Świadczenie usług tymczasowego schronienia dla os b bezdomnych oraz potrzebujących w postaci schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi,ZAPYTANIE OFERTOWE Gminny O środek Pomocy Społecznej w Małdytach zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usług schronienia dla os b bezdomnych, kt rych ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Małdyty Niniejsze post ępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004rGodziny pracy urzędu poniedziałek piątek 8 00 16 00 23 672 20 91 kontakt mopsciechanow pl ul Henryka Sienkiewicza 32 D 06 400 Ciechan wpraca rozwiń zam wienia publiczne rozwiń prowadzenie schroniska dla bezdomnych mĘŻczyzn w chorzowie nowe okno remont mieszkania romskiego – zapytanie ofertowe nowe okno zapytanie ofertowe – opieka nad dzieĆmi uczestnik w projektu nowe okno opieka nad dzieĆmi – zapytanie ofertowe nowe okno realizacja usŁug opiekuŃczych w miejscu …Zapytanie ofertowe pn „Świadczenie usług schronienia dla os b bezdomnych z terenu Gminy Złoczew ” Zaproszenie do składania ofert Przedmiotem zam wienia jest świadczenie usług schronienia tj udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienie wyżywienia w schronisku dla os b bezdomnych mężczyzn i kobiet wraz z zapewnieniem …Title Microsoft Word zapytanie ofertowe schronisko dla bezdomnych 2022 usBugi Author User Created Date 1 53 17 PMZAPYTANIE OFERTOWE 1 2022 Caritas Archidiecezji Częstochowskiej informuje, że prowadzone są działania zmierzające do uzyskania dofinansowania w ramach programu priorytetowego nr 2 1 1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1 Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpad w”, kt rego celem jest zapobieganie powstawaniu odpad w …Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla os b z zaburzeniami psychicznymi w zakresie prowadzenia terapii neurologopedycznej dla osoby małoletniej w śpiączce m zgowej Zapytanie Ofertowe quot Opieka Wytchnieniowa quot przedłużony termin składania ofert Zapytanie Ofertowe quot Opieka Wytchnieniowa quotDyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bydgoszczy przy ulicy Sowińskiego 5 kieruje zapytanie ofertowe na usługi pralnicze w zakresie odbioru do pralni, prania, prasowania, maglowania, krochmalenia oraz dostawy wypranej bielizny pościelowej w …ZAPYTANIE OFERTOWE na Sukcesywna dostawa produkt w higienicznych i pielęgnacyjnych dla Zakładu Emerytalno Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zam wień publicznych Dz U z 2022 poz 1129 z p źn zm ,Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie konkurencyjnym o udzielenie zam wienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł Zamawiający Gmina Gidle zaprasza do udziału w postępowaniu pn quot Odbi r, transport i zagospodarowanie komunalnych osad w ściekowych o kodzie 19 08 05 do 200 Mg rok quot Znak sprawy IZP 271 1 23 2022 Zapytanie ofertowe …Poniżej jest do pobrania zapytanie ofertowe wraz z poprawionymi załącznikami w ramach powt rzonego postępowania na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzenie szkoleń kurs w zawodowych, wraz z ubezpieczeniem uczestnik w i z zapewnieniem ich odpowiedniej walidacji Termin składania ofert upływa o g 24 00 w dniu 6 kwietnia 2020 rZapytanie ofertowe 18 12 2019 r 586, 71 kB załączył Beata Ostrowska, Admin dnia 2019 12 18 11 44 Projekty um w do schroniska 35, 30 kBZAPYTANIA OFERTOWE 2022 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjno promocyjnej dla projektu realizowanego w ramach w ramach Programu Wieloletniego „Senior ” na lata 2022 2025 Edycja 2022 Moduł I „Utworzenie i lub wyposażenie plac wki Senior ” dla zadania pn „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior w miejscowościZapytanie Ofertowe na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w tym z autyzmem z terenu Gminy Grodk w na rok 2022 03 12 20 schronisko formularz ofertowy załączniki 1, 2, 3, 4 19, 44 kB załączył Beata Ostrowska,niniejszego zapytania ofertowego naležy zloŽy w siedzibie Gminnego Ošrodka Pomocy Spolecznej w Zembrzycach, adres 34 210 Zembrzyce 540 lub przesla na nr faksu 33 874 64 00 lub drogQ mailowQ na adres gops gopszembrzyce pl w terminie nieprzekraczalnym do dnia 8 12 2022 do godz 15 00 5dla obywateli Ukrainy Dowiedz się więcej KalendarzZAPYTANIE OFERTOWE Z387 240784 1 Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania należy uzupełnić i dołączyć skan podczas składania oferty oraz uwagami do każdej pozycji Materiały musza być fabrycznie nowe i wolne od wad Zakres oferty handlowej Proszę o …ZAPYTANIE OFERTOWE do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zam wienia publicznego, kt rego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 zł Gmina Zawoja – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, reprezentowany przez mgr Joannę Dyrcz – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi z siedzibą 34 222 Zawoja 1580, …Zapytanie ofertowe Usługi weterynaryjne 2016 12 20 1 Zapytanie ofertowe 2 Formularz ofertowy 3 Oświadczenie w 23 672 22 42 Składowisko odpad w 23 611 13 57 Schronisko 23 611 13 59 Ogłoszenia Odbi r i dalsze zagospodarowanie odpad w, p łproduktu do produkcji paliwa alternatywnego kod odpadu 19 12 12 z InstalacjiZapytanie ofertowe schronienia dla os b bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Miasta Milan wka Ośrodek Pomocy Społecznej w Milan wku zaprasza do zgłoszenia swojej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie rozeznania rynku , na podstawie art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam wień publicznych tjZapytanie ofertowe nr 8 2022, dokumenty do pobrania Zapytanie ofertowe nr 9 2022, dokumenty do pobrania Zapytanie ofertowe nr 10 2022, dokumenty do pobrania Zapytanie ofertowe nr 11 2022, dokumenty do pobraniaZAPYTANIE OFERTOWE Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurył wce zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia w 2020 roku dla os b bezdomnych kobiet i mężczyzn , kt rych ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Kurył wkaZAPYTANIE OFERTOWE Nr GOPS 26 24 2020 I Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach ul Magnoliowa 3 47 280 Pawłowiczki Tel 77 487 4243 Adres e mail gops pawlowiczki k k pl II Nazwa i opis przedmiotu zam wienia Działając na podstawie zapisu art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r ” Prawo zam wieńZapytanie ofertowe „Świadczenie usług schronienia dla os b bezdomnych schronisko ” w 2022 roku dla os b bezdomnych z terenu Gminy Borne Sulinowo pdf, 512 kB Załącznik nr 1 Formularz ofertowy doc, 31 kB Załącznik nr 2 Wz r umowy docx, 24 kB Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna doc, 16 kB Zawiadomienie o wyborze ofertyZAPYTANIE OFERTOWE NR quot Remont Filii Schroniska bezdomnych os b w Dębskiej Woli quot ZAPYTANIE OFERTOWE NR quot Adaptacja pomieszczeń Filii Schroniska bezdomnych os b w Dębskiej Woli quot Pliki do pobrania poniżejZAPYTANIE OFERTOWE na Sukcesywna dostawa produkt w higienicznych i pielęgnacyjnych dla Zakładu Emerytalno Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zam wień publicznych Dz U z 2022 poz 1129 z p źn zm ,Zapytanie ofertowe schronisko dla bezdomnych Utworzono dnia 16 12 2022 Drukuj Szczekociny, dnia 15 grudnia 2022r Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach ul Przemysłowa 2 42 445 Szczekociny MGOPS 421 01 2022Zapytanie ofertowe quot Wyłapywanie, transport i przyjęcie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Radzan w do schroniska dla bezdomnych zwierząt quot Zapytanie ofertowe quot Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzan w w 2022 rZAPYTANIE OFERTOWE Radzaj zam wienia świadczenie w 2022r usług schronienia dla os b bezdomnych, kt rych ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Stary Targ Postępowanie jest prowadzone w związku z ustawą o finansach publicznych tekst jednolity Dz U z 2022r , poz 305 ze zm z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004rZAPYTANIE OFERTOWE na usługi obejmujące odłowienie, transport oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku z terenu Gminy Ostr w Mazowiecka Ostr w Mazowiecka, 30 grudnia 2020 r Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt s c , ul Bąk wka 6, 07 300 Ostr w Mazowiecka 100ZAPYTANIE OFERTOWE Dane Zamawiającego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 34 300 Żywiec, ul Zamkowa 10 NIP 553 16 12 715 Opis przedmiotu zam wienia Schronisko powinno spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny,Zapytanie ofertowe OŚG 7234 4 2017 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dr g gminnych Aktualności Wiadomości Samorządowy Portal Internetowy Urzędu Gminy w …ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN schroniska wraz z podaniem dat, miejsc oraz szczeg łowych przyczyn poddania zwierzęcia eutanazji na prośbę Zamawiającego 7 Wykonawca zapewnia całoroczną gotowość do świadczenia usług przez całą dobę, we …Dębnica Kaszubska, dnia 2022 12 06 Zapytanie ofertowe nr 6 2022 na świadczenie usług w formie zapewnienia schronienia dla os b bezdomnych z terenu gminy Dębnica Kaszubska na rok 2022 w związku z zamiarem udzielenia zam wienia na podstawie art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zam wień publicznych Dz U z 2022 r , poz 1129Zapytanie ofertowe GOPS Osie A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług tymczasowego schronienia dla os b bezdomnych, kt rych ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Osiepraca rozwiń zam wienia publiczne rozwiń prowadzenie schroniska dla bezdomnych mĘŻczyzn w chorzowie nowe okno remont mieszkania romskiego – zapytanie ofertowe nowe okno zapytanie ofertowe – opieka nad dzieĆmi uczestnik w projektu nowe okno opieka nad dzieĆmi – zapytanie ofertowe nowe okno realizacja usŁug opiekuŃczych w miejscu …ZAPYTANIE OFERTOWE Z387 240784 1 Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania należy uzupełnić i dołączyć skan podczas składania oferty oraz uwagami do każdej pozycji Materiały musza być fabrycznie nowe i wolne od wad Zakres oferty handlowej Proszę o …ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Kostomłoty ul Ślężna 2, 55 311 Kostomłoty NIP 913 15 01 598 Z A P R A S Z A do złożenia oferty udziału w zapytaniu ofertowym na zadanie pn „Usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie gminy Kostomłoty w 2022 rZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami 1 ZAMAWIAJĄCY Gmina i Miasto Lw wek Śl Al Wojska Polskiego 25A, 59 600 Lw wek Śląski 2 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAM WIENIAZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 2022 z dnia 08 11 2022r I ZAMAWIAJĄCY Gmina Bojszowy, ul Gaikowa 35, 43 220 Bojszowy Odbiorca usług – Centrum Usług Społecznych w Bojszowach Tel 32 328 93 05 faks 32 328 93 20 Adres e mail kontakt cus bojszowy pl II NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAM WIENIAZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz nadz r i doz r geologiczny wraz z nadzorem wiertniczym podczas wykonywania otworu termalnego Turek GT 2 dla zadania „Wykonanie odwiertu Turek GT 2, budowa ciepłowni geotermalnej oraz rurociągu pomiędzy odwiertem Turek GT 1 iZapytanie ofertowe na dostawę owoc w, warzyw oraz drobiu w 2015 r do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Mrozach Odpowiedź na zapytania do SIWZ w postępowaniu udzielenie zam wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Zakładu …zapytanie ofertowe na chwytanie, odławianie i transport bezpańskich ps w z terenu gminy Domani w w 2022 roku do schroniska Zapytanie ofertowe na świadzenia usług weterynaryjnych na terenie gminy Domani w w 2022 r Zapytanie ofertowe wycena nieruchomości, działka nr 54 2 obręb Grodziszowicedla obywateli Ukrainy Dowiedz się więcej KalendarzZapytanie ofertowe nr 08 2022 ASPE FEO Wizja Szkoły i instytucje jako miejsca kształtowania solidarnego, zaangażowanego społeczeństwa, doceniającego i czerpiącego z r żnorodności swoich obywatelek i obywateli MisjaAn inquiry also spelled as enquiry in British English is any process that has the aim of augmenting knowledge, resolving doubt, or solving a problem A theory of inquiry is an account of the various types of inquiry and a treatment of the ways that each type of …Przetargi kompleksowy monitoring przetarg w w Polsce i Europie Przetargi PL i UE Personalizacja serwisu – filtrowanie, przeszukiwanie, zarządzanie własnymi przetargami Raporty online dynamicznie budowany raport przetarg w z danego dnia Porady eksperta pomoc prawna w zakresie prawa zam wień publicznych Przetargi UE kompletny zbi r przetarg w …ZAM WIENIA PUBLICZNE ZAPYTANIA OFERTOWE ARCHIWUM 08 03 2018 Ogłoszenie o zam wieniu publicznym na quot Remont i adaptacja budynku zdegradowanego na mieszkania chronione w miejscowości Chałupki quot 23 04 2018 Ponowne ogłoszenie o zam wieniu publicznym na quot Remont i adaptacja budynku zdegradowanego w miejscowości Chałupki na mieszkania …W lutym uczniowie naszej szkoły włączyli się w działania na rzecz Bezpiecznego Internetu Wśr d propozycji były między innymi lekcje netykiety, spektakl on line dla klas 1 6 quot Dzieci sieci Plik i Folder na tropie internetowych kłopot w quot , propozycje ciekawych i wartościowych aplikacji przydatnych w codziennym życiu oraz konkurs plastyczny quot Netykietę znam, stosuję ją samZapytanie ofertowe na budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w Gąsiorowie, dz 22 2 zapytanie III montaż ogrodzenia panelowego placu zabaw Zapytanie ofertowe na utworzenie miejsca rekreacji w Barczyźnie, dz nr 40 1 Zapytanie IIBiuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości 27 03 2019 Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska referendarza sądowego przez przeniesienie referendarza sądowego na inne miejsce służboweDodanie załącznika schronisko z usługami zał 1 28 12 2018 10 33, Administrator Dodanie strony Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla os b bezdomnych z usługami opiekuńczymi kobiet i mężczyzn , kt rych ostatnim miejscem stałego …WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE wartość szacunkowa zam wienia nie przekracza wyrażonej w złotych r wnowartości kwoty 14000 euro, o kt rej mowa w art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zam wień publicznych W związku z prowadzonym przez Gminę Miasta Radomia postępowaniem pn „RemontZAPYTANIE OFERTOWE Rodzaj zam wienia 1 1 schroniska dla bezdomnych, 1 2 schroniska dla os b bezdomnych z usługami opieku ńczymi, a osobom bezdomnym, kt rych ostatnim miejscem zameldowania jest Miasto Sulej wek w oparciu o art 101 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej Dz U zZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie w 2022r usług schronienia dla os b bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Mora wica 1 Nazwa oraz adres zamawiającego Miasto i Gmina Morawica Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy ulZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług schronienia dla os b bezdomnych – schroniska Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla os b bezdomnych kobiet oraz mężczyzn , kt rych ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Olesno I Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie ul Długa 18, 33Na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta 1 Akademia Innowacji Społecznych Biegan w 72 A, 96 316 Międzybor w prowadząca schronisko z usługami opiekuńczymi w Gwizdaju, Al Jana Pawła II 3A, 37 200 Przeworsk Z tym podmiotem zostanie podpisana umowaZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku zaprasza do złożenia oferty na Przedmiotem zam wienia jest świadczenie usług schronienia tj udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienie wyżywienia w schronisku dla os b bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunk w socjalnych dla os b …Zapytanie ofertowe schronisko Gmina Wielka Wieś Gminny Ośrodek Społecznej w Wielkiej Wsi, 32 085 Szyce, Plac Wsp lnoty 2, zaprasza do składania ofert na Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w schronisku dla os b bezdomnychZAPYTANIE OFERTOWE Gminny O środek Pomocy Społecznej w Małdytach zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usług schronienia dla os b bezdomnych, kt rych ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Małdyty Niniejsze post ępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004rZapytanie ofertowe pn „Świadczenie usług schronienia dla os b bezdomnych z terenu Gminy Złoczew ” Zaproszenie do składania ofert Przedmiotem zam wienia jest świadczenie usług schronienia tj udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienie wyżywienia w schronisku dla os b bezdomnych mężczyzn i kobiet wraz z zapewnieniem …Zapytanie ofertowe OŚG 7234 4 2017 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dr g gminnych Aktualności Wiadomości Samorządowy Portal Internetowy Urzędu Gminy w …Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie konkurencyjnym o udzielenie zam wienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł Zamawiający Gmina Gidle zaprasza do udziału w postępowaniu pn quot Odbi r, transport i zagospodarowanie komunalnych osad w ściekowych o kodzie 19 08 05 do 200 Mg rok quot Znak sprawy IZP 271 1 23 2022 Zapytanie ofertowe …Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bydgoszczy przy ulicy Sowińskiego 5 kieruje zapytanie ofertowe na usługi pralnicze w zakresie odbioru do pralni, prania, prasowania, maglowania, krochmalenia oraz dostawy wypranej bielizny pościelowej w …ZAPYTANIA OFERTOWE 2022 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjno promocyjnej dla projektu realizowanego w ramach w ramach Programu Wieloletniego „Senior ” na lata 2022 2025 Edycja 2022 Moduł I „Utworzenie i lub wyposażenie plac wki Senior ” dla zadania pn „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior w miejscowościPoniżej jest do pobrania zapytanie ofertowe wraz z poprawionymi załącznikami w ramach powt rzonego postępowania na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzenie szkoleń kurs w zawodowych, wraz z ubezpieczeniem uczestnik w i z zapewnieniem ich odpowiedniej walidacji Termin składania ofert upływa o g 24 00 w dniu 6 kwietnia 2020 rpraca rozwiń zam wienia publiczne rozwiń prowadzenie schroniska dla bezdomnych mĘŻczyzn w chorzowie nowe okno remont mieszkania romskiego – zapytanie ofertowe nowe okno zapytanie ofertowe – opieka nad dzieĆmi uczestnik w projektu nowe okno opieka nad dzieĆmi – zapytanie ofertowe nowe okno realizacja usŁug opiekuŃczych w miejscu …2020 rok Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla os b bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2022 roku files fck 559 file schronisko z uslugami pdfZAPYTANIE OFERTOWE na Sukcesywna dostawa produkt w higienicznych i pielęgnacyjnych dla Zakładu Emerytalno Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zam wień publicznych Dz U z 2022 poz 1129 z p źn zm ,Zapytanie Ofertowe na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w tym z autyzmem z terenu Gminy Grodk w na rok 2022 03 12 20 schronisko formularz ofertowy załączniki 1, 2, 3, 4 19, 44 kB załączył Beata Ostrowska,niniejszego zapytania ofertowego naležy zloŽy w siedzibie Gminnego Ošrodka Pomocy Spolecznej w Zembrzycach, adres 34 210 Zembrzyce 540 lub przesla na nr faksu 33 874 64 00 lub drogQ mailowQ na adres gops gopszembrzyce pl w terminie nieprzekraczalnym do dnia 8 12 2022 do godz 15 00 5schroniska dla bezdomnych schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi Każdorazowe umieszczenie osoby, o kt rej mowa w pkt 1 odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Dyrektora Centrum Społecznych w Milan wkuZapytanie ofertowe Usługi weterynaryjne 2016 12 20 1 Zapytanie ofertowe 2 Formularz ofertowy 3 Oświadczenie w 23 672 22 42 Składowisko odpad w 23 611 13 57 Schronisko 23 611 13 59 Ogłoszenia Odbi r i dalsze zagospodarowanie odpad w, p łproduktu do produkcji paliwa alternatywnego kod odpadu 19 12 12 z InstalacjiZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług schronienia dla os b bezdomnych, kt rych ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Ciechocinek AG 271 10 2020 Ciechocinek, dnia 16 grudnia 2020r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku, ulZAPYTANIE OFERTOWE do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zam wienia publicznego, kt rego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 zł Gmina Zawoja – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, reprezentowany przez mgr Joannę Dyrcz – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi z siedzibą 34 222 Zawoja 1580, …Zapytanie ofertowe schronienia dla os b bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Miasta Milan wka Ośrodek Pomocy Społecznej w Milan wku zaprasza do zgłoszenia swojej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie rozeznania rynku , na podstawie art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam wień publicznych tjZapytania ofertowe , procedury wyłonienia oferent w w ramach realizowanych przez nas działań 21 12, Zapytanie ofertowe – wyposażenie schroniska w Chełmży – postępowanie po zmianach Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu dot dostawy sprzętu wyposażenia wraz 6 09, 2022 Zapytanie ofertowe – wyposażenie schroniskadla obywateli Ukrainy Dowiedz się więcej KalendarzZAPYTANIE OFERTOWE Z387 240784 1 Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania należy uzupełnić i dołączyć skan podczas składania oferty oraz uwagami do każdej pozycji Materiały musza być fabrycznie nowe i wolne od wad Zakres oferty handlowej Proszę o …Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż zewnętrznej tablicy informacyjnej na terenie zachodniej części dzielnicy Witomino Radiostacja INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 14 listopada 2017 roku sporządzone zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 01 2004r Prawo zam wień publicznych zam wienie poniżej r wnowartości 30 tysZapytanie ofertowe nr 8 2022, dokumenty do pobrania Zapytanie ofertowe nr 9 2022, dokumenty do pobrania Zapytanie ofertowe nr 10 2022, dokumenty do pobrania Zapytanie ofertowe nr 11 2022, dokumenty do pobrania
16 | 172 | 68 | 82 | 187

Brak możliwości komentowania.